VÌ SAO CHỢT TẮT – MINH THAOBài hát nầy tôi viết cho người em văn nghệ đã lìa trần với lòng tiếc thương vô hạn, dù chưa gặp nhau ở đời thực bao giờ. Gởi đến tất cả như sự chia xẻ và cũng để tôi tỏ lòng nhớ ơn đến một cô em văn nghệ khác:
Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Trúc ở Paris đã làm tặng slide cho bài nầy. Thanh Trúc ngoài tài năng viết nhạc cô cũng rất nổi tiếng với mắt nhìn nghệ thuật qua những bức ảnh cô chụp. Với tôi, ngay cả những tỉnh vật cô ấy ghi lại cũng sống động như có linh hồn vậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *